#102 : Sebait di saat pagi ..

Seribu anak berlari menghambur ..
Di sinar pagi yang masih kabur ..
Bermain giring-giring dan menabuh tambur ..
Siak berpulang embunpun gugur ..

Teriak jalak menghias pagi ..
Kereta-kereta berarak pergi ..
Riuh diluar pikir berdwisegi ..
Mata menguar melihat jajaan disunggi ..

Tiadakah hari bergembiramu kini hilang ..