#185 : Sebait, sesaat, mampir ..

Surga shopaholic Lantai-lantai di ketinggian Kaca-kaca akrilic Kereta-kereta dengan kecepatan Ruang-ruang besar Tiada hingar .. Antrian menuju pintu .. Setiap diri menatap sepatu .. Kami menunggui waktu bermimpi .. Meniti garis udara .. Terbang mengiringi ketampi .. Mengejar kurva malam serani .. Seorang teman usai dicari Tertinggal jejak menuju negeri .. Changi, 2 July 2012