Ikut Mengubah Hidup

Namanya adalah 27 Hari Mengubah Hidup, dan saya mengikuti kegiatan ini untuk tahu bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan pada diri kita yang dapat menyebabkan perubahan hidup tanpa ada harapan terlalu besar. Hanya mencoba ingin lebih baik ketika itu. Bentuknya adalah penugasan-penugasan yang akan muncul pagi hari dan kemudian pada setiap 2 minggu akan diadakan bimbingan melalui zoom.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Yang menjadi pemandunya adalah mas Aji, seorang praktisi NLP yang baru saja saya kenal melalui sebuah buku dengan tajuk Self Coaching. Dari buku inilah ketertarikan saya dengan mas Aji sebagai pemilik online course Mindshare.id yang kemudian menjadi penyelenggara 27 HMH ini.

So, kita akan masuk pada hari pertama, besok.