#185 : Sebait, sesaat, mampir ..

Surga shopaholic
Lantai-lantai di ketinggian
Kaca-kaca akrilic
Kereta-kereta dengan kecepatan

Ruang-ruang besar
Tiada hingar ..
Antrian menuju pintu ..
Setiap diri menatap sepatu ..

Kami menunggui waktu bermimpi ..
Meniti garis udara ..
Terbang mengiringi ketampi ..
Mengejar kurva malam serani ..

Seorang teman usai dicari
Tertinggal jejak menuju negeri ..

Changi, 2 July 2012