Hari: 11 April 2012

#102 : Sebait di saat pagi ..

Seribu anak berlari menghambur .. Di sinar pagi yang masih kabur .. Bermain giring-giring dan menabuh tambur .. Siak berpulang embunpun gugur .. Teriak jalak menghias pagi .. Kereta-kereta berarak pergi .. Riuh diluar pikir berdwisegi .. Mata menguar melihat jajaan disunggi .. Tiadakah hari bergembiramu kini hilang ..