#105 : Sebait dan Tiga Penghuni

Satu rumah warna-warni .. Diisi Tiga penghuni .. Bermuka pucat pasi .. Malu menampak, bersembunyi .. Tiga Penghuni Tiga Hati Lembayung kah yang malas bergelayut .. Sang toska kah yang merasa carut marut .. .. lalu ia pergi .. Ataukah diakah yang pertama mati ..