#89 : Sebait kepingan bara

Mari kumpulkan kepingan bara di dada kita ..
Mari duduk dan bercerita ..
Tentang peperangan-peperangan besar rasa ..
Hingga hangat badan dan jiwa ..
Jadikan raga awas dan pikiran bijaksana ..
Dan cinta di kalbu bermekaran alangkah indahnya …

Posted by

doctor | blogger | ex social media junker | father of three cute children | coffee addict | just learn photography | healthcare accessor | ENTJ

Tinggalkan Balasan