#64 : Sebait dan jumawa

Wahai rembulan di pekat malam ..
Kehadiranmu nyata sebagai penjabaran
Nama indah yang melekat dalam kecantikan
Tuhan sedang pamer dan jumawa
Ketika Ia menciptakan dirimu, juwita

Posted by

doctor | blogger | ex social media junker | father of three cute children | coffee addict | just learn photography | healthcare accessor | ENTJ

Tinggalkan Balasan