Hari: 2 Maret 2012

#62 : Sebait dan akhir cerita ..

Duhai Rembulan, pernahkah diceritakan kepadamu tentang perebutan mutu manikam yang hidup dalam keabadian, tentang peperangan yang mungkin belum selesai. Hingga saat mutu manikam telah menghias mahkota pemegang negera raja-raja. Pernahkah diberitakan kepadamu, serdadu-serdadu yang datang memanggul senjata pusaka dalam keriuhan peperangan. Dalam keinginan untuk mendapat kemenangan dan tentang betapa sulitnya menghimpun manikam, di kedua tangan

Continue reading