#34 : Sebait mempertanyakan alegori

Alegori

Tinggal lah hidupmu berandai-andai ..
Meragai lelah berpeluh menganaksungai
Mengusung bebanmu hari ke hari ..
Menuntun rasa yang jenuh engkau pagari

Tiadakah wujudmu kini melawan alegori ..

Tinggalkan Balasan