Jangan Tunda!

Seringkali kita sengaja melupakan atau menunda-nunda untuk sejenak mengucap syukur, menebus kebersamaan dengan keluarga dan memaafkan .. Pada suatu tempat, hiduplah seorang anak. Dia hidup dalam keluarga yang bahagia, dengan orang tua dan sanak keluarganya. Tetapi, dia tidak pernah mensyukuri betapa baiknya kehidupan yang dia miliki. Dia terus bermain, menggangu sanak keluarganya kalau mereka tidak …