Hal-hal yg boleh dalam puasa

Allah dan RasulNya telah membolehkan beberapa hal bagi orang yang berpuasa, dan tidak menganggapnya suatu kesalahan jika mengamalkannya.

 1. Memasuki waktu shubuh dalam keadaan junub.
  Diantara yang pernah dilakukan Rasul SAW adalah masuk fajar dalam keadaan junuib karena jima’ dengan isterinya, beliau mandi setelah fajar kemudian shalat.
 2. Bersiwak
  Rasul bersabda “seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudlu”
 3. Berkumur dan Istinsyaq
  Karena rasul SAW berkumur dan beristinsyaq (memasukkan air ke hidung) dalam keadaan berpuasa, tapi melarang orang yang berpuasa berlebihan ketika beristinsyaq.
 4. Bercengkerama dan mencium isteri
  Aisyah RA pernah berkata “Adalah Rasulullah SAW pernah mencium dalam keadaan berpuasa dan bercengkerama, akan tetapi  beliau adalaha orang yang paling bisa menahan diri.
 5. Mengeluarkan darah dan suntikan yang tidak mengandung zat makanan.
 6. Berbekam
  Ibnu Abbas RA meriwayatkan “Sesungguhnya Nabi SAW berbekam, padahal beluiau sedang berpuasa”.
 7. Mencicipi makanan
  Hal ini dibatasi, yaitu tidak melewati tenggorokan.
 8. Bercelak, memakai tetes mata dan lainnya yang masuk ke mata.
 9. Mengguyurkan Air ke Atas Kepala dan Mandi.
  Tidak apa-apa berkumur-kumur dan memakai air dingin dalam keadaan puasa. Rasul SAW mengguyurkan air ke kepalanya dalam keadaan puasa karena haus atau kepanasan.