Gundah

Kalau bukan hanya untuk ini saja .. Kenapa memberi aku rasa nyaman .. Biarkan ia mengharu biru lagi Hingga tiada ada cara selain pergi Hingga harus musnah semua yang tadi ada .. Kalau masih ada lebih banyak yang dipunya .. Kenapa kau simpan semenjak kini .. Bukankah aku layak mengiring dengan segala Bukankan itu yang …